EPUB ดั่งดวงหฤทัย by ลักษณวดี


ดั่งดวงหฤทัย

ลักษณวดี ¾ 7 characters

2018 1 P 1 ??ตรข้ามทิวเขามาขอให้ทรงรำลึกว่า หม่อมฉันอยู่บนยอดอิสินทร มองลงมาแลหาพระองค์เดียวสิ่งที่มีค่าสุดในชีวิตของหม่อมฉันฝ่าบาท”เธอมิใช่สายน้ำ แต่เธอเย็นฉ่ำชื่นหวาน เธอมิใช่ลำธาร แต่เธอไหลผ่านเนื้อหัวใจแด่เธอ ผู้เดียวทรรศิกา เธอผู้เป็น ดั่งดวงหฤทั?. ??ตรข้ามทิวเขามาขอให้ทรงรำลึกว่า หม่อมฉันอยู่บนยอดอิสินทร มองลงมาแลหาพระองค์เดียวสิ่งที่มีค่าสุดในชีวิตของหม่อมฉันฝ่าบาท”เธอมิใช่สายน้ำ แต่เธอเย็นฉ่ำชื่นหวาน เธอมิใช่ลำธาร แต่เธอไหลผ่านเนื้อหัวใจแด่เธอ ผู้เดียวทรรศิกา เธอผู้เป็น ดั่งดวงหฤทั?. Ayers ผ่านมาผู้หญิงคนพิเศษสุด คือใครเล่า“หม่อมฉันไม่เคยสาบาน เพราะศักดิ์แห่งเจ้าหลวงย่อมเหนือคำพูดใดใดทว่าวันนี้ ทรรศิกาทรงฟังไว้หม่อมฉันสาบานจะมีชีวิตเพื่อรอฝ่าบาทองค์เดียว”พระสุรเสียงคลับคล้ายสะดุดนิดๆ“ยามใดเสด็จกลับพันธุรัฐ ยามใดที่ทอดพระเ?. .
5 555 move on พระโอษฐ์แย้มสดใสกับความทรงจำอันอ่อนหวาน‘เพลงนี้’ ร้องประทานครั้งแรกในอุโมงค์น้ำแข็ง เพลงที่อ่อนหวานที่สุดของกาสิกเพลงที่ผู้ชายจะร้องให้ ร้องประทานครั้งแรกในอุโมงค์น้ำแข็ง เพลงที่อ่อนหวานที่สุดของกาสิกเพลงที่ผู้ชายจะร้องให้ ฟังตอนรับสั่งอย่างนั้นยังเข้าพระทัยว่า ผู้หญิงพิเศษสุด คือพระคู่หมั้น และแล้ว กาลเวลา.